Affiliation

Name TAKEUCHI Kazuma

Faculty

---

Department

 

Course